PSF-III 高性能转向助力油

适用车型:适用于美日韩以及国产多车型汽车转向助力装置。如:丰田,日产,别克,福特,克莱斯勒,三菱,雪铁龙,现代,起亚等车型。

执行标准 : Q/ZODS 065
管理编码 : H-1653
品牌 : 好顺

适用车型

适用于美日韩以及国产多车型汽车转向助力装置。如:丰田,日产,别克,福特,克莱斯勒,三菱,雪铁龙,现代,起亚等车型。

适用配件参考号

=>Toyota P/N 008886-01              =>Citroen ZQ91894780

=>Nissan KLF4000002                   =>GM 12378493

=>Ford WSS M2C204 A2               =>Chrysler MS9602

=>Mitsubishi MZ320170             =>Hyundai 03100-00130